AÖL Diploma Notu Hesaplama Nasıl Yapılır?Yüksek Öğretime Geçişleri İle İlgili Tereddüde Düşülen Konular

II Dönem sınavlarından sonra öğrencilerimizden, tereddüde düştükleri konularla ilgili bazı sorular gelmektedir. Aşağıda soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan açıklamaların bu tereddütleri ortadan kaldıracağını ümit ediyoruz.

1. Açık Lise Diploma Notu Nasıl Hesaplanır?

Diploma notu nasıl hesaplanıyor? Açık Öğretim Lisesinde diploma notu (not ortalaması) sınavlarda başarılan derslerin notlarının ağırlıklı ortalamalarının aynı derslerin haftalık ders saatlerin toplamına bölünmesiyle oluşur. Öğrencimiz tasdikname belgesi ile kayıt olmuşsa tasdikname ile getirdiği başarılı derslerin notları da bu ortalamaya dahil edilir. Sınavlarda alınan başarısız notlar diploma notunu etkilemez.

2. Üniversite sınavlarına girdim ve sınavlarda başarılı oldum, henüz mezun olamadım yine de ortaöğretim başarı puanım oluşur mu?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite sınavına giren öğrencilerimizin diploma notlarını (ağırlıklı notları) okulumuzdan istemektedir. İş takvimine bağlı olarak bu notlar ÖSYM’ye ulaştırılmakta ve sınav sonuçlarına “ortaöğretim başarı puanı” olarak eklenmektedir. Bir öğrencinin not ortalaması (diploma notu) ne kadar yüksek ise, ortaöğretim başarı puanı da o kadar yüksek olur. Mezuniyet kredisinin fazla olması ortaöğretim başarı puanını artırmaz. Aşağıda bu açıklamaya ilişkin örnek bir tablo hazırlanmıştır.
3. Açık Öğretim Lisesine 2016-2017 eğitim- öğretim yılı 2. Dönem kayıt oldum. YGS başvurumu önceki okulumun adıyla yaptım ve Haziran tarihine kadar da yapılması gereken bilgi düzenleme işlemini gerçekleştirmedim. Benim ortaöğretim başarı puanım eklenir mi?

Bu konu ile ilgili ÖSYM ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. Bu durumda olan öğrencilerimiz tespit edilerek mağdur olmalarının önüne geçilecektir. Bu tür öğrencilerimize de (bir aksilik olmaması halinde) ortaöğretim başarı puanı eklenecektir.

4. Kazandığımız üniversiteye diploma olmadan da kayıt yaptırabilir miyiz?

Mezun olmuş ve diplomasını almış öğrencilerimiz diplomaları ile, mezun olduğu halde henüz diploma almamış öğrencilerimiz irtibat bürolarından alacakları çıkma belgesi ile kayıt yaptırabilirler. Diplomasını kaybeden öğrencilerimiz de (işlemlerini yaptırdığı) irtibat bürolarından alacağı diploma kayıp belgesi ile üniversite kayıtlarını yaptırabilirler.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sistemde durumu “Mezuniyet İncelemesinde” olan öğrenciler, durumları “Mezun” olana kadar çıkma belgesi alamazlar. Bu öğrencilerimizin irtibat bürolarında olan dosyaları Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderildikten ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra mezuniyet şartlarına uygun olanların öğrencilik durumları “Mezun” hale getirilir. Öğrencilik durumu “Mezun” olan öğrenciler istedikleri takdirde çıkma belgelerini alabilirler.

6. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Üniversiteyi kazanmış ancak mezun olamamış, dönemleri 8 ve üzeri olan öğrenciler için ek sınav düzenlenecek midir?

Öğrencilerimizin durumları göz önünde bulundurularak her yıl bir ek sınav düzenlenmesi "Bakan onayı" ile mümkün olabilmektedir. 2016/2017 Eğitim Öğretim Yılında bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı kazanmış ancak mezuniyet şartlarını tamamlayamamış öğrencilerimize ek bir sınav düzenlenmesi düşünülmektedir.
AÖL Diploma & Tasdikname