AÖL Dilekçe Örnekleri 2014

AÖL Dilekçe Örnekleri 2014:

Tüm 2014 AÖL Dilekçe Örnekleri için buraya Tıklayınız...

YETKİLİ MAKAMLARA VERİLEN YA DA GÖNDERİLEN DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereği;;
Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası olmalıdır,
İş veya ikametgâh adresinin yazılması gerekir,
Faks yolu ile gönderilen dilekçeler işleme konulmaz.
Yukarıdaki şartlara uymayan dilekçeler kurumumuz tarafından işleme konulmaz. Belli başlı işler için tarafımızdan hazırlanmış dilekçe örneklerini aşağıdaki bağlantılardan alabilirsiniz. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu için tıklayınız.

1. ÇIKMA BELGESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Çıkma belgesi,
1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.
Bilgisayarına kaydet (DOC) Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.
Bilgisayarına kaydet (PDF) Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.


2. DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİ

Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerimiz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurmalıdır.
Bilgisayarına kaydet (DOC) Diploma İade İsteği dilekçe örneği için tıklayınız.
Bilgisayarına kaydet (PDF) Diploma İade İsteği dilekçe örneği için tıklayınız.3. Diploma Kayıp Dilekçe Örneği

Diploma kayıp belgesi,
1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.
Dilekçe örnekleri aşağıdadır.
Bilgisayarına kaydet (DOC) Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız.
Bilgisayarına kaydet (PDF) Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız.4. ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.
Bilgisayarına kaydet (DOC) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.
Bilgisayarına kaydet (PDF) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.5. ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.
Bilgisayarına kaydet (DOC) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.
Bilgisayarına kaydet (PDF) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.6. TASDİKNAME ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tasdikname belgesi,
1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.
Dilekçe örneği aşağıdadır.
Bilgisayarına kaydet (DOC) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.
Bilgisayarına kaydet (PDF) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.


7. TASDİKNAME KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tasdikname belgesi,
1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.
Dilekçe örneği aşağıdadır.
Bilgisayarına kaydet (DOC) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.
Bilgisayarına kaydet (PDF) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.


8. TRANSKRİPT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örneği aşağıdadır.
Bilgisayarına kaydet (DOC) Transkript dilekçe örneği için tıklayınız.
Bilgisayarına kaydet (PDF) TransKript dilekçe örneği için tıklayınız.


9. MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN, AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ İÇİN

DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Dilekçe örneği aşağıdadır.
Bilgisayarına kaydet (DOC) dilekçe örneği için tıklayınız.
Bilgisayarına kaydet (PDF) dilekçe örneği için tıklayınız.


10. ÖĞRENCİNİN MEZUN OLDUĞUNA DAİR YAZI ÖRNEĞİ

Yazı örneği aşağıdadır.
Bilgisayarına kaydet (PDF) mezun yazısı örneği için tıklayınız.


Tüm 2014 AÖL Dilekçe Örnekleri için Tıklayınız...