Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları Nelerdir?AÖL Öğrenci Girişi Kredi Bilgilerini Öğrenmek için Tıklayınız


Açık Öğretim Lisesi (Alansız Öğrenci) Mezuniyet Şartları
Öğrenimlerine Alansız (Alan Yok) devam edenler

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava gitmiş olması,

Öğrencilik Durumu “Mezuniyet İncelemesinde” Ne Demektir?

Açık Öğretim Lisesine Kayıt olan öğrencilerimizin kayda esas evrakları iki farklı yerde arşivlenmektedir. 2010 yılı ve öncesinde kayıt olanların dosyaları Açık Öğretim Lisesi arşivinde (Ankara) bulunmakta iken; 2011 ve sonraki yıllarda kayıt olan öğrencilerimizin dosyaları il ve ilçelerde oluşturulan irtibat bürolarında (Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri) arşivlenmektedir.

Sınavlar sonrasında mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin dosyaları arşivlerden çekilerek diplomaya esas bilgileri (Adı, Soyadı, Ana Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Daha Önce Mezun Olduğu Okul vb.) güncellenmektedir. Ayrıca kayda esas evrakları da tekrar gözden geçirilmektedir. Bu işlemler için Açık Öğretim Lisesi arşivindeki dosyalar merkezde olması nedeniyle hemen inceleme ve güncellemesi yapılmakta, taşradan istenen dosyalar da Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) intikal ettikten sonra incelenmektedir. Dosyası taşrada olan öğrencilerimizin bu işlem süresince (dosyaları incelenip mezun yapılma aşamasına kadar) sistemde öğrencilik durumları “Mezuniyet İncelemesinde” şeklinde görüntülenmektedir. Mezuniyet incelemesinde olan öğrenciler “Mezun” konumuna gelene kadar Çıkma Belgesi, Mezuniyet Yazısı alamazlar.

Mezuniyet incelemesi sonrasında belge ve bilgilerinde bir sorun olmayanlar “Mezun” edilerek öğrencilik durumları mezun konumuna getirilir.

İnceleme Sonrasında Kimlerin Mezuniyetleri İptal Edilir?

1-Sehven sahte ve geçersiz belge ile kaydı yapılanlar,

2-Yeni kayıt sonrasında getirmiş olduğu belgelerdeki (tasdikname, denklik vb.) bilgilerin yanlış girilmesi (başarısız derslerin başarılı girilmesi, dönemlerin fazla girilmesi, devamsızlıktan sınıfta kalmasına rağmen işlenmemesi gereken dönem ve notlarının işlenmesi vb.),

3-Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt olması gerekirken Açık Öğretim Lisesine sehven kaydı alınanlar.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünde yapılan incelemeler sonucunda “Mezuniyet İncelemesinde” olan öğrencilerimizin çok az bir kısmının yukarıdaki sebeplerden dolayı mezuniyeti iptal edilerek “Aktif” öğrenci konumuna getirilmektedir. Bu öğrencilerimiz şartları tamamladıktan sonra mezun edilmektedir.

Mezuniyeti iptal edilirken öğrencilerimiz kendilerine (sistem üzerinden mesaj, telefon veya yazı ile) ulaştırılan bilgiler doğrultusunda kaydını yenileyerek sınavlara girmek zorundadır. Öğrencilik durumları “Mezuniyet İncelemesinde” olan öğrencilerimiz ilk kayıt yaptırdığı irtibat bürosunca dosyasının Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilip gönderilmediğini takip edebilirler. “Mezuniyet İncelemesi” sonrasında “Mezun” konumuna getirilen öğrencilerimizin dosyaları Açık Öğretim Lisesine ulaşmış ve incelemesi sorunsuz yapılmış demektir.

Not 1: 2011 ve 2012 yılları içerisinde Lise ve Anadolu Liselerinde Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıranların dosyaları bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan irtibat bürolarına devredilmiştir.

Not 2: “Mezuniyet İncelemesinde” olan öğrencilerimizin dosyalarının tamamı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilmemesi halinde diğer mezun olan öğrencilerimizin de diploma işlemleri yapılamamaktadır. Bu nedenle sınav sonuçları açıklandıktan sonra mezuniyet incelemesinde olan öğrencilerimizin dosyalarının geciktirilmeden hemen gönderilmesi gerekmektedir.

Not 3: Dosyalar Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilirken içerisindeki kayda esas belgelerin ve notlarının tam olmasına mezun olduğu ilköğretim - ortaokul bilgilerinin olmasına özellikle dikkat edilmeli, belge ve bilgi eksikliği olan dosya tamamlanarak gönderilmelidir.

Açık Öğretim Lisesi (Alanlı Öğrenci) Mezuniyet Şartları:

(2013-2014 II. Dönem başından itibaren değişen orta öğretim yönetmeliği gereği sona ermiştir.)

(Öğrenimlerine, Genel Kültür, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Türkçe Matematik alanında devam edenler.)
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür alanı hariç),
Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,


AÖL Ana Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız